"ورزش بانوان،رشد،توسعه"

ظرفیت های زیادی در بخش ورزش بانوان در استان وجود دارد / لزوم فراهم کردن زیر ساخت های ورزشی برای رشد و توسعه ورزش بانوان

جهانبخش آرمان مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان گفت : استان گیلان پتانسیل های بالقوه ی بسیاری در حوزه ورزش بانوان دارد که با رشد و توسعه زیر ساخت ها این پتانسیل ها شکوفا و بالفعل خواهد شد. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان گیلان ،جهانبخش آرمان... 

آخرین اخبار