"بازنگری،شهرداری کیاشهر،طرح جامع شهری"

لزوم بازنگری در طرح جامع شهری بندر کیاشهر

مرتضی عاطفی شهردار بندر کیاشهر درنشست با فرماندار آستانه‌اشرفیه و نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس خواستار بازنگری در طرح جامع شهری شد. کاشف خبر / به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری بندر کیاشهر، مرتضی عاطفی شهردار بندر کیاشهر... 

آخرین اخبار