"اقتصاد، مسکن"

رشد ۵۵ درصدی قیمت مسکن در دولت ابراهیم رئیسی

کاشف خبر / بررسی آمارها نشان می‌دهد از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان آذرماه امسال قیمت مسکن تنها در دو ماه آن هم به مقدار بسیار اندک کاهشی بوده است به نحوی که با توجه به تورم این میزان کاهش اثر بااهمیتی در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته است. قیمت... 

آخرین اخبار