"اروند"

اروند رود انرژی می خواهد

شط العرب قاتل اروند رود و تهدیدی جدی برای معیشت مردم خوزستان: منابع محلی عراق خبر از اقدامات دولت عراق جهت ساخت سدی بر شط العرب دادند. کاشف خبر/ به نقل از پایگاه خبری گیل فام ؛ شط العرب قاتل اروند رود و تهدیدی جدی برای معیشت مردم خوزستان: منابع محلی عراق... 

آخرین اخبار