"آیفون ۱۴"

واردات تجاری آیفون ۱۴ منتفی است

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که واردات رسمی و تجاری آیفون انجام نخواهد شد و درباره رجیستری آیفون ۱۴ وارد شده از طریق رویه مسافری نیز هنوز تصمیم گرفته نشده است. کاشف خبر / به نقل از ایسنا ، بالاخره بعد از سه ماه، بخشی از ابهام واردات آیفون ۱۴ حل شد... 

آخرین اخبار