"وزنه برداری،نوجوانان،تیم ملی"

یک گیلانی مربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان شد

با حکم سرپرست فدراسیون وزنه برداری ، سید هادی پانزوان از گیلان به عنوان مربی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان و جوانان منصوب شد. کاشف خبر / به نقل از خبرگزاری برنا ؛ با حکمی از سوی سجاد انوشیروانی ، سید هادی پانزوان مربی گیلانی به عنوان مربی تیم ملی وزنه... 

آخرین اخبار