"ورزش، شرکت ملی حفاری"

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت ملی حفاری: بازسازی اماکن ورزشی شرکت در مراحل اجرا است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت ملی حفاری ایران از بازسازی و نوسازی اماکن ورزشی این شرکت خبر داد. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری رهرونیوز سید سالار محمد نیا در این باره گفت: با مساعدت دکترگلپایگانی مدیرعامل شرکت و تخصیص اعتبار، بازسازی اماکن و تجهیزات... 

آخرین اخبار