"ورزش،گیلان،قهرمانان"

وظیفه داریم از حامیان ورزش و جوانان تقدیر وتشکرکنیم

آنهایی که بدون هیچ چشمداشتی از ورزش و قهرمانان ورزشی و جوانان نخبه و توانمند حمایت می کنند نیازمند تقدیر و تندیس ما نیستند بلکه ما وظیفه داریم هرچندکوچک از زحماتشان تشکر کنیم. کاشف خبر / مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در اولین گردهمایی کانون مربیان فوتبال... 

آخرین اخبار