"وام بازنشستگان، وام،ثبت نام ، تسهیلات"

آغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از پس فردا

ثبت‌نام وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق‌ بازنشستگی کشوری برای سال آینده، از روز شنبه، ششم اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود و تا ۲۸ اسفندماه ادامه خواهد یافت. کاشف خبر / به نقل از ایسنا، ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ... 

آخرین اخبار