"همتی، اقتصاد،"

انتقادهای جدید عبدالناصر همتی از عملکرد اقتصادی دولت

عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت نوشت: از وعده نیم و سپس تک رقمی کردن تورم خبری نیست، رشد ۸ درصد و تقویت پول ملی و وصل نکردن سفره مردم به مذاکرات هم پیشکش، البته در بوق‌های تبلیغاتیتان در دستاورد سازی موهومی پیشتازید. کاشف... 

آخرین اخبار