"نوسان اقتصادی، بازار ارز"

سخنگوی اقتصادی دولت.؛ ثبات به بازار ارز برمی گردد/ آمارها دستکاری نمی‌شوند

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن ابراز نارضایتی دولت از بازار ارز، گفت: دولت به طور جد از بانک مرکزی خواسته که بی‌ثباتی‌ بازار ارز را مهار کند و بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خود و تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر دید که انجام شد؛ لذا امیدواریم با این تغییرات... 

آخرین اخبار