"نمین،تامین اجتماعی"

غلامحسین آگاهی ، رئیس تامین اجتماعی شعبه نمین اعلام کرد: نام شعبه تامین اجتماعی نمین به شعبه صنعتی نمین تغییر یافت

غلامحسین آگاهی گفت؛  در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام “تولید ، دانش بنیان ،اشتغال آفرین “، تامین اجتماعی شهرستان نمین نیز حمایت از تولید ، نیروی کار و حمایت از شرکت های دانش بنیان را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است کاشف... 

آخرین اخبار