"نفت خیز"

کشف انبار دپوی لوله توسط حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با اقدامات صورت گرفته توسط حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با همکاری حراست شرکت نفت و گاز کارون یک انبار دپوی لوله سرقتی در شهرستان اهواز شناسایی و حدود ۵ تن لوله کشف شد. بر اساس این گزارش متخلفان تحویل مقامات قضایی شدند. روابط عمومی شرکت ملی مناطق کاشف... 

آخرین اخبار