"نفت خام"

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران خبرداد: بررسی و رفع موانع تولید با انجام مانور ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران گفت: مانور نیم میلیون بشکه ای تولید نفت خام در روز، جهت شناسایی و رفع موانع و ‌تنگناهای عملیاتی در شرکت ملی نفت ایران با موفقیت انجام شد. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری هنر قلم،  هرمز قلاوند اظهار کرد:... 

آخرین اخبار