"نظام پزشکی"

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور: اردبیل کمبود پزشک ندارد

رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اردبیل با بیش از ۳۵۰ پزشک جزو استان‌هایی است که کمبود پزشک ندارد. کاشف خبر / به نقل از تایماز نیوز، منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی استان اردبیل در آستانه روز... 

آخرین اخبار