"نشست خبری، مسئولین"

فرماندار شهرستان گلپایگان: مسئولین از نشست خبری نترسند 

فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: کارهای انجام شده را از طریق رسانه های شهرستان به اطلاع مردم برسانید نباید از نشست خبری ترسید ، مشکلی نیست اگر انتقادای هم به ما وارد شد. اطلاع رسانی خدمات به مردم سبب امیدواری آنها به نظام و دستاوردهای آن خواهد بود. کاشف... 

آخرین اخبار