"نان،کیلویی،کم فروشی"

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان: فروش کیلویی نان راهی برای جلوگیری از کم فروشی

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران گفت: بر اساس آمار بازرسی وزارت جهاد کشاورزی در طول ۳ ماه گذشته حدود ۱۵۰۰ پرونده کم فروشی نان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. به گزارش کاشف خبر  ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران... 

آخرین اخبار