"میراث،بافت قدیمی،مدیریت شهری"

  شهردار لاهیجان ؛ بافت های تاریخی و فرسوده یکی از مهم ترین مباحث مدیریت شهری است

شهردار لاهیجان گفت: بافت های تاریخی و فرسوده یکی از مهم ترین مباحث مدیریت شهری است. کاشف خبر / به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان، رضا زنده دل در نخستین همایش ملی « بازآفرینی حیات فرهنگی و تاریخی در مدیریت شهر معاصر ایرانی » در دانشگاه... 

آخرین اخبار