"موزه،ماهیان، خاویار"

راه اندازی شهر موزه ماهیان خاویاری در بندر کیاشهر

شهر موزه ماهیان خاویاری به عنوان قطب گردشگری بندر کیاشهر راه اندازی می شود. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری گیل فام  ، مرتضی خامی مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و  بنایی قائم مقام شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از مجموعه ماهیان خاویاری... 

آخرین اخبار