"مهران سماک،پرونده،دادسرا"

معاون فرماندهی انتظامی گیلان: پرونده مرحوم «مهران سماک» از طریق دادسرای نظامی گیلان در مرحله رسیدگی است

معاون حقوقی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: پرونده مرحوم “مهران سماک” از طریق دادسرای نظامی گیلان در مرحله رسیدگی است. کاشف خبر / به گزارش ایسنا، سرهنگ محمود رجبی ضمن تشریح نحوه رسیدگی و بررسی ابعاد پرونده مرحوم “مهران سماک” گفت: پس از شکست تیم... 

آخرین اخبار