"مناطق محروم"

ضرورت نیاز به اشتغال آفرینی برای توانمندسازی مناطق محروم

کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری تجهیز نیوز، دکتر سید وحید سعادت معاون امور سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشست دبیران ستاد تجاری سازی سپاه استان‌ها و نمایندگان استانی شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج درباره فعالیت‌های... 

آخرین اخبار