"برپایی مجالس تعزیه در پهنه رودکی"

برپایی مجالس تعزیه در پهنه رودکی

 مجلس تعزیه با عنوان «شبیه‌خوانی در پهنه» در بنیاد رودکی برگزار می‌شود. کاشف خبر / به نقل از سرویس فرهنگ و هنر افق تهران، در دهه اول ماه محرم و پس از اذان مغرب و عشاء پهنه رودکی مقابل تالار وحدت میزبان مجالس تعزیه است. رویداد شبیه خوانی در پهنه توسط «گروه... 

آخرین اخبار