"بازپروری، زندان، گیلان، اشتغال"

حضور داوطلبانه در اشتغال زندان‌ها؛اشتغال و حرفه آموزی عاملی محرک در جهت بازپروری زندانیان است

مدیرکل زندان های گیلان یکی از مهمترین اهداف زندان تحولی را در گام اول شناسایی ۱۰۰۰ خانواده زندانی فاقد شغل عنوان داشت که تاکنون در مرحله اول ۱۰۰ خانواده به بنیاد برکت به جهت پوشش اشتغال معرفی شدند. کاشف خبر / محمدی اصل مدیرکل زندان های گیلان در دیداری... 

آخرین اخبار