"باران،گیلان"

هوای بارانی در راه گیلان

هواشناسی از نفوذ سامانه ای سرد و بارشی تا نیمه هفته در گیلان خبر داد. مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان امروز صاف تا نیمه ابری است گفت: نقشه های هواشناسی از نفوذ سامانه ای ناپایدار از صبح فردا در گیلان خبر می دهد. محمد دادرس افزود: با... 

آخرین اخبار