"اهدای عضو،خشکبیجار"

اهداء عضو شهروند خشکبیجاری

از هر فرد مرگ مغزی شده ، ۸ عضو شامل قلب ، کبد ، کلیه‌ها، ریه‌ها، روده و پانکراس قابل اهداست که البته نسوج شامل پوست، قرنیه چشم، تاندون، استخوان، دریچه قلب هم قابلیت پیوند دارند. مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : ۲ کلیه سینا شادپور... 

آخرین اخبار