"انتقال خون،خون دادن،گیلان،کمبود منابع خونی"

نیاز خونی در بیمارستان‌های استان گیلان

مدیر کل انتقال خون گیلان گفت: بیماران نیازمند به خون چشم انتظار کمک اهداکنندگان هستند. کاشف خبر/ مدیر کل انتقال خون گیلان گفت: در حال حاضر برای تامین خون مورد نیاز بیماران به تمام گروه‌های خونی به ویژه گروه‌های منفی و A مثبت نیازمندیم. بابک پاکدل گفت:... 

آخرین اخبار