"امیکرون،کرونا،بازگشت،شهرهای قرمز"

بازگشت زرد کرونایی به گیلان/ آرامش موج ششم با واکسیناسیون

معاون علوم پزشکی گیلان، شهرستان های لنگرود و رضوانشهر را زرد دانست و گفت: تداوم روند کاهشی بستری ها بستگی به رعایت جدی و دقیق دستورالعمل های بهداشتی دارد. کاشف خبر / دکتر آبتین حیدرزاده در گفت وگویی از تغییر رنگ بندی کرونایی استان گیلان خبر داد... 

آخرین اخبار