"امیکردن،کرونا،گیلان"

شناسایی ۴ مبتلا به امیکرون در گیلان / بستری شدن ۴۸ بیمار جدید در شبانه روز گذشته

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه در شبانه روز گذشته چهار مورد ابتلا به سویه امیکرون در گیلان شناسایی شد، گفت: اگر نسبت به بیماری عادی انگاری داشته باشیم تعداد موارد امیکرون بیشتر خواهد شد. کاشف خبر / فردین مهرابیان، با اشاره به مشاهده سویه امیکرون... 

آخرین اخبار