"امور بانوان،کیته امداد،قالیافی،اشتغال"

بازدید معاون دفتر امور بانوان استان از کارگاه قالی بافی تحت حمایت کمیته امداد _ لاهیجان

از کارگاه قالی بافی خانم حسین پور تحت حمایتی کمیته امداد شهرستان لاهیجان با ایجاد اشتغال بالای ۵۰نفر از بانوان محلی در بخش رودبنه بازدید انجام شد.  کاشف خبر / با حضور معاون دفتر امور بانوان استان ، معاونت اشتغال اداره کل کمیته امداد استان ، همینطور مسئول... 

آخرین اخبار