"امام حسن،کریم اهل بیت"

امام حسن مجتبی کنشگر دوره گذار

کنشگری به منظور صیانت از رسالت و ولایت و تربیت حماسه سازان نهضت عاشورا و نصرت دهندگان حسینی از مهمترین کارویژه های امامت حسنی است. کاشف خبر / به نقل از پایگاه خبری ترشیز خوان؛ نقش تاریخی امام حسن مجتبی (ع) یک نقش میانجی در دو مقطع تاریخ حساس رسالت نبوی... 

آخرین اخبار