"المان،تمشک،کیاشهر"

با حضور هنرمندان مجسمه ساز صورت گرفت؛ رونمایی از المان های شهری جشنواره تمشک بندر کیاشهر

کاشف خبر / به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره تمشک، مهندس مهیار محمدی معین، معمار و مسوول بخش هنری جشنواره تمشک بندر کیاشهر در زمینه ی طراحی المان های شهری که در آینده در کیاشهر نصب خواهد شد ،اظهار داشت : با نگاهی که به عقبه این شهر داشته ام حرفه ها و... 

آخرین اخبار