"اقتصاد، محفوظی،خوزستان"

گام مهم محفوظی در حفظ اقتصاد انرژی برای خوزستان…

کاشف خبر /  به نقل از پایگاه خبری عطر کارون، محفوظی نماینده آبادان بعنوان موسس فراکسیون اقتصاد انرژی موفق شد این‌ ظرفیت مهم را ایجاد نماید. در نشست تازه تأسیس اقتصاد انرژی، با اکثریت آراء به ترتیب «فریدون عباسی» نماینده شیراز به‌عنوان رئیس و«سید مجتبی... 

آخرین اخبار