"اقتصاد، ارز، کشور،ارز نیما"

خاندوزی ؛ نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارز سامانه نیما و بازار متشکل ارزی سهم ۸۵ درصدی در واقعیت اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد. کاشف خبر / سیداحسان خاندوزی در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح... 

آخرین اخبار