"اقامتگاه بومگردی،رودبار،اقامتگاه بومگردی پائیزان،برادران سحرخیز،سمنوپزان"

برگزاری آئین سنتی سمنوپزان _ بخش بلوکات روستای کندلات

آئین سنتی سمنو پزان بامشارکت فرمانداری شهرستان رودبار ،اقامتگاه بومگردی پاییزان( برادران سحرخیز ) با حضور بخشدار و رئیس اداره میراث شهرستان و اجرای شاهین ابزن در روستای کندلات بخش بلو کات برگزار شد. تصاویر؛ سید احمدرضا کیایی  

آخرین اخبار