"افزایش حقوق، حقوق کارمندان"

قول دولت به مجلس برای واریز «افزایش حقوق و معوقات مهر و آبان» کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دولت قول داده است که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال و معوقات مهر و آبان ماه نیز پرداخت شود. کاشف خبر / به نقل از ایسنا:مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت قول داده است که افزایش... 

آخرین اخبار