"اعتبارات عمرانی"

«عوایدات معادن» ردیف مغفول در اعتبارات عمرانی و «نقطه پوچ» اشتغال شهرستان بهمئی

اگر عوارض یادشده واریز شد، سازمان برنامه بودجه استان، منابع طبیعی استان و صنایع و معادن مشخصا این مبالغ را در کدام پروژه های عمرانی شهرستان بهمئی هزینه کردند؟ پایگاه خبری عصرجهان؛ خلیل جهان تاب پور _شهرستان بهمنی علاوه بر منابع نفت و گاز دارای معادن... 

آخرین اخبار