"اصولگرا،رئیسی"

اعتراف روزنامه اصولگرا به حضور گزینشی دانشجویان در سخنرانی رئیسی؛ جریان‌های رادیکال حضور نداشتند

کاشف خبر / روزنامه فرهیختگان با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران نوشت: با وجود عدم حضور جریان‌های رادیکال اما صحبت‌های مطرح‌شده در جلسه نشان داد سایر دانشجویان که همسویی بیشتری با دولت برای رفع چالش‌های کشور دارند نیز اکنون در دسته منتقدان... 

آخرین اخبار