"اشتغال،زندانیان،گیلان"

اشتغال می تواند به زندانی هویت ببخشد و موجب پذیرش وی در خانواده و جامعه گردد

دکتر جمشیدی در دومین همایش کارآفرینان و مجمع خیرین استان گیلان در زندان تحولی لاکان رشت بیان کرد :اشتغال می تواند به زندانی هویت ببخشد و موجب پذیرش وی در خانواده و جامعه گردد کاشف خبر / به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های گیلان ، دومین همایش کارآفرینان... 

آخرین اخبار