"ارز ترجیحی"

قیمت نهاده‌های دامی متاثر از حذف ارز ترجیحی

عضو هیئت مدیره گروه غرب دانه خبر داد: حذف ارز ترجیحی، باعث کاهش هدررفت نهاده ها و حفظ ارزش ارز تامین کننده می‌شود. مهدی مندمی مدیرعامل شرکت سارال در خصوص فعالیت‌های این شرکت به خبرنگار اقتصادی افق تهران گفت: ما در حوزه طیور فعالیت داریم و در بخش‌های... 

آخرین اخبار