"اربعین،عراق،زائر"

عراقی ها میزبانان شایسته ای برای بیست و یک میلیون زائر بودند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری با شکوه مراسم اربعین امسال به مشکل زیرساخت های عراق اشاره کرد و گفت: با این وجود عراقی ها میزبانان شایسته ای برای بیست و یک میلیون زائر بودند. کاشف خبر/ به نقل از  سرویس شورای تهران افق تهران، سیداحمد علوی، رئیس... 

آخرین اخبار