"اداره ورزش،جعفر زرنگار،اداره کل"

حکم جدید جعفر زرنگار در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

با ابلاغ مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، جعفر زرنگار به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان منصوب شد. به گزارش کاشف خبر به نقل از برنا ؛ به در مراسمی با حضور نصرالله پریچهره، ابلاغ زرنگار اعطا و از زحمات حسین قاسمی... 

آخرین اخبار