"ادارات، گیلان، گاز"

همه ادارات گیلان فردا پنجشنبه تعطیل شدند

استاندار گیلان برای کاهش مصرف گاز در گیلان ، همه ادارات این استان را فردا پنجشنبه اول دی تعطیل کرد. کاشف خبر / به پیشنهاد قرارگاه مدیریت جهادی گاز استان و براساس دستور استاندار گیلان، فردا پنجشنبه اول دی ماه ۱۴۰۱ تمامی ادارات، نهادها، سازمان‌ها و بانک‌های... 

آخرین اخبار