"اختلال روانی،ایران،دکتر زالی"

توضیحات دکتر زالی درباره آمار شیوع اختلالات روانی

دکتر زالی درباره گزاره “از هر سه ایرانی یک نفر دچار اختلال روانی است” که روز گذشته از قول وی در رسانه ها بازتاب یافت، توضیحاتی ارایه داد. به گزارش کاشف خبر و بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی امروز دوشنبه با... 

آخرین اخبار