"اختلاس،مسئولان،صومعه سرا"

بازداشت ۶ مسئول در شهرستان صومعه سرا به اتهام اختلاس

دادستان صومعه سرا با اشاره به بازداشت شش نفر از مسئولان در این شهرستان، گفت: این افراد به جرم اختلاس، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شدند. کاشف خبر / هادی بشری با اشاره به دستگیری شش مسئول در شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: این افراد به اتهام... 

آخرین اخبار