"اتاق بازرگانی"

گزارش رئیس اتاق بازرگانی اردبیل از آخرین وضعیت دریافت زمین اتاق بازرگانی از شهرداری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: به رغم اخذ مجوزهای لازم برای ساختمان جنب اتاق بازرگانی و پرداخت ۸۰ درصد از مبلغ زمین واگذار شده؛ شهرداری مال غیر به اتاق بازرگانی واگذار کرده است. کاشف خبر / حسین پیزموذن در گفتگو با تایماز... 

آخرین اخبار