"ابتهاج، شاعر، کلن"

رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران

دادگاه کلن مجوز لازم برای انتقال پیکر امیرهوشنگ ابتهاج به ایران را صادر کرد. کاشف خبر / به نقل از مستقل ، رأی دادگاه کلن به نفع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران صادر شد. دکتر شهرام ایرانبومی، کارشناس حقوق بین‌الملل و آشنا به دادگاه مربوط به تعیین تکلیف... 

آخرین اخبار