"آسیب شناسی،نقاط قوت،هدف"

محمدی‌اصل با اشاره به هم اندیشی برای ایجاد اشتغال پویا:با شناسایی آسیب‌ها در حوزه گروه هدف می‌توان نقاط قوت را گسترش داد

مدیرکل زندان های گیلان، نهادینه سازی وجدان کاری، رعایت قوانین و مقررات در برخورد با خانواده زندانیان را با بهره گیری ازآموزه های دینی و فرهنگ سازمانی در اولویت دانست. کاشف خبر / محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان در بازدید از زندان مرکزی رشت ، با تاکید... 

آخرین اخبار