"آزادی زندانیان، گیلان،خانواده"

با پرداخت بیش از۳میلیاردریال؛با همت خیرین ۲۱ زندانی به آغوش گرم خانواده بازگشتند

محمدی اصل مدیر کل زندان های گیلان کمک خیرین جهت آزادسازی زندانیان را علاوه بر اجر معنوی،موجب افزایش روحیه در جهت اصلاح و تربیت مددجویان دانست کاشف خبر / با همت خیرین، ۲۱ زندانی با پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال به آغوش گرم خانواده بازگشتند. محمدی اصل... 

آخرین اخبار